Şimdi İYS’ye Entegre Olun

İYS Resmi İş Ortağı Sanal Santral Telekomünikasyon Tic. A.Ş. ile tüm izinli iletişim adreslerinizi (SMS, E-posta, sesli arama) kolayca İYS’ye aktarın.

İleti Yönetim Sistemi Nedir?

Ticaret Bakanlığının yayınladığı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un 4 ocak 2020 tarihli yönetmeliğine göre:Hizmet sağlayıcıların ARAMA, SMS, E-POSTA yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onyları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine imkan tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veritabanı sistemidir.

Neden İYS’ye İzin Onaylarını Aktarmalıyım?

Yeni çıkan yönetmelikle birlikte, var olan tüm izinli iletişim adreslerinizi, İYS’ye aktarmamanız durumunda; kişilerinizle iletişim kurmaya devam edemeyecek ve ticari ileti gönderemeyeceksiniz.

Kanun çerçevesinde, arama, mesaj, e-posta vb. araçları kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcı olarak adlandırılmaktadır.

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı alan hizmet sağlayıcılar,31 Aralık 2020’den önce; 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar, 31 Mayıs 2021 tarihinden önce tüm izinlerini sisteme aktarmış olması gerekmektedir. Mevzuat gereğince, bu tarih itibarıyla İYS’ye aktarılmamış izinler geçersiz kabul edilecetir.

Hizmet Sağlayıcı’nın MERSİS numarası ve ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri (ve elektronik imzalı İleti Yönetim Sistemi Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi)
İmza yetkilisinin T.C kimlik numarası, cep telefon numarası, kurumsal e-posta adresi.
Müşterehen temsile yetki durumunda en az bir yetkilinin daha ilk yetkili tarafından imzalanmış dökümanı imzalaması gerekmektedir.
Bu bilgi ve belgelerin yanı sıra, marka bazında sahip olduğunuz onaylı kayıtlı elektronik iletişim adresi sayılarınız talep edilir.

  • İletişim Adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)
  • İzin Tarihi
  • İletişim kanalı(arama/mesaj/e-posta)
  • Alıcı Tipi(Bireysel/Tacir)
  • İzin Kaynağı (‘1 Mayıs 2015 öncesi’,’ıslak imzalı onay formu’,’web sitesi’ vb.)

Hayır. Sadece onaylı elektronik iletişim adreslerini sisteme yüklemelisiniz. İleti Yönetim Sistemi’nde kaydı bulunmayan elektronik iletişim adresi aynı zamanda ret anlamı taşımaktadır. Ancak 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar,31 Aralık 2020’den önce; 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar, 31 Mayıs 2021’den sonra, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirmekle yükümlüdür.

Hayır. Gönderilecek e-postalar için de alınmış onayların İleti Yönetim Sistemi’ne eklenmesi gerekmektedir. İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.

Hayır. İleti Yönetim Sistemi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında alınması gereken ticari elektronik ileti izinlerinin tutulduğu veri tabanıdır.

İleti Yönetim Sistemi’nde tutulan kayıtlar süresiz olarak saklanır.

Yönetmelik gereğince 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar,31 Aralık 2020’den önce; 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarmadığı onayları geçersiz olacaktır.

Hayır. Kanun gereğince devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Onay, Hizmet Sağlayıcı’nın ticari elektronik ileti gönderimi öncesinde alıcının rızasını almasını ifade eder. Bu rızanın alınması Kanun gereğince zorunlu tutulmuştur.

Hayır. Alıcıdan her bir Hizmet Sağlayıcı için onay almanız gerekir. Ancak acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya markayla sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.

İş ortağı, İYS API lisansı kullanım hakkı elde ederek kendi müşterilerine İYS entegrasyon hizmeti sunan kişidir.CRM yazılım hizmeti, toplu SMS gönderimi, toplu e-posta gönderimi, çağrı merkezi hizmeti ve benzeri hizmetler veren firmalar iş ortağı olabilir.Firmaların iş ortağı olabilmek için şu şartları sağlamaları gerekir:

ISO 22301 ve TÜRKAK onaylı ISO 27001 kalite belgelerine sahip olunması veya bu belgelerin on iki ay içinde tamamlanacağının taahhüt edilmesi

İYS İş Ortaklığı Sözleşmesi’nin imzalanması