Medisoft Hastane Otomasyon Sistemi, kullanımı kolay, kullanıcı dostu ekranları ile bilgisayar okur yazarlığı olmayan kişilerde bile eğitim süreçlerinin hızlı biçimde ilerlemesi mümkündür.

M E D İ S O F T   H a s t a n e  O t o m a s y o n u

Kapsamlı ve Bütünleşik Yapıdadır;

Medisoft HBYS, 33 bütünleyici modülle bir sağlık işletmesindeki tüm bilgi akışının elektronik ortamda yapılmasını sağlar

7/24, Hızlı Destek Hizmeti Sunar


Medisoft Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, acil durumlar için mesai saatleri dışında da hızlı ve güvenilir destek hizmeti sunar

Uyarlanabilir ve Esnektir;

Medisoft Hastane Programı’nda, özel adaptasyonlar yapmak çok kolaydır. Bu sayede işletmeyi yazılıma değil, yazılımı işletmeye uygun hale getirmek mümkündür.

Öğrenimi ve Kullanımı Kolaydır


Medisoft Hastane Otomasyon Sistemi, kullanımı kolay, kullanıcı dostu ekranları ile bilgisayar okur yazarlığı olmayan kişilerde bile eğitim süreçlerinin hızlı biçimde ilerlemesi mümkündür.

Sektörel Gelişimleri Takip Eder


Medisoft HBYS uzman ve tecrübeli ekibiyle Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun kanuni düzenlemeleri ile beraber tüm gelişmeleri takip eder, en hızlı ve doğru biçimde yazılıma ekler.

Raporlama Çeşitliliği Sağlar


Medisoft Hastane Otomasyonu’nun yapısında bulunan onlarca rapora ilave olarak istenen kriterlere göre özel rapor tasarımları yapmak mümkündür

Medisoft Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, özel hastaneler için geliştirilmiş bir yönetim yazılımıdır. Hastanedeki medikal, finansal ve idari süreçlerin entegre yapıda kayıt altına alınmasını sağlar.

Laboratuvar ve görüntüleme cihazlarıyla entegre çalışır.Çok şubeli zincir hastanelerde tek merkezden yönetim sağlar.

Sistem JCI standartlarını desteklemektedir.
Medisoft Hastane Otomasyonu halen 92 hastane, 70 tıp merkezi tarafından kullanılmaktadır.

Medisoft Hastane Otomasyonu, özel hastaneler için geliştirilmiş bir yönetim yazılımıdır. Hastanedeki medikal, finansal ve idari süreçlerin entegre yapıda kayıt altına alınmasını sağlar.

Laboratuvar ve görüntüleme cihazlarıyla entegre çalışır. PACS sistemi görüntülerin dijital ortamda arşivlenmesini ve paylaşılmasını sağlar.
SGK Medula ve Sağlık.Net sistemleriyle veri alışverişi yapar.

Çok şubeli zincir hastanelerde tek merkezden yönetim sağlar.

Sistem JCI standartlarını desteklemektedir.

Medisoft Hastane Otomasyonu halen 92 hastane, 70 tıp merkezi tarafından kullanılmaktadır.

MEDİSOFT ÜSTÜNLÜKLERİ NELERDİR?

Esnek yapı sayesinde her işletmeye göre adaptasyon yapılması mümkündür.
İlgili modüller entegre yapıdadır. Böylece tekrarlanan veri girişleri ortadan kalkar, zaman ve emekten
tasarruf sağlanır.
Öğrenmesi kolay, kullanımı pratiktir. Pek çok işlem klavye üzerinden kısa yol tuşlarıyla yapılabilmekte, fare
kullanımı asgariye inmektedir.
Raporlama sistemi çok gelişmiştir. Sınırsız sayıda ve istenilen formatta(excele, kağıda veya web ortamına)
raporlama yapılabilir.
Uzman teknik ekibimiz 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verebilmektedir.
Hizmet verilen sektörlerin değişen ihtiyaçları sürekli izlenmekte ve programlarımız bu doğrultuda sürekli
geliştirilmektedir.

Veri güvenliği, üç aşamalı güvenlik sistemiyle sağlanmıştır.
* Her ekran için yetkilendirme yapılmıştır, istenmeyen girişler önlenir.
* Log sistemi sayesinde kimin, hangi bilgisayarda, ne zaman hangi işlemi yaptığı kayıt altında tutulur.
* Program istenen aralıklarla otomatik yedekleme yapar.

Medisoft Hastane Otomasyonu’nda medikal, finansal ve idari süreçlerin tamamının takibini sağlayan ve entegre çalışan 33 modül bulunur.
Esnek yapısı sayesinde yazılımsal çözümlere gerek kalmadan işletmenin yapısına uyum sağlar.
Ön muhasebe ve resmi muhasebe işlemlerinin yapısında bulunan muhasebe sistemiyle kolaylıkla takip edilir.
Tamamen özel sağlık işletmelerinin hastane yönetimine yönelik olarak tasarlanmıştır.
JCI ve Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Kalite Standartlarınca belirtilen uygulama kontrol süreçleri ve istatistikler sahiptir.
Tüm depolarda miktar ve son kullanma tarihi bazında detaylı stok takibi yapar.
Detaylı kurum antlaşmalarının (hizmet, Hizmet grubu, tıbbi gaz, kesi türü ve özel sigortalı hastaya SGK faturası düzenleyebilmeyi sağlayan 2’li kurum anlaşması)takibine olanak sağlar.
Detaylı Doktor Hakediş (Kuruma, ayaktan yatan hastaya, uygulanan – isteyen doktora, ameliyat ekibinde tanımlanan anestezist ve yardımcı doktora göre farklı oranlarda ve masraflar düşüldükten sonra masraf hesaplayabilme)
SGK, Medula V3 web servisine tanımlanan işlem kriterlerine göre hatasız bilgi gönderimi sağlar.
Sağlık.Net, İlaç Takip Sistemi, Emniyet Kimlik Bildirimi ve 112 Acil Web servisleri ile entegrasyon imkanı tanır.
Çok şubeli işletmeler için merkezi hastane yönetimi modülü bulunur.
Detaylı Log Kayıt (kayıt bazında saat ve ip bilgisi ile beraber ilk kaydeden, değişiklik yapan ve değiştirilen bilginin önceki ve onraki değeri) izler.

Laboratuvar Bilgi Sistemi Modülü ile Laboratuvar ve Radyoloji cihazlarının entegre çalışmasını sağlar.
Sıramatik – Doktor Bekleme Ekranlarına sahiptir.
Hasta Online Randevu ve Online Laboratuvar Sonuç Modülleri vardır.
PACS Sistemi (Görüntü Paylaşım ve Arşiv Modülü) bulunur.
Kardiyoloji, Göz, Kadın Doğum, Çocuk, FTR, Diyaliz Branş Kartları Ve Özel Tasarlanabilir Doktor Muayene Ekranı bulunur.

Medisoft Demirbaş Programı barkotlu el bilgisayarı ile sayım yapabilen, ürünlerin özelliklerine ve yerlerine göre barkod basabilen, garanti ve servis anlaşmalarını takip edebilen ve muhasebe ile entegre çalışan bir modüldür.

 

Demirbaş Programının Teknik Özellikleri:

 • Şirket- Departman Seri No – Malzeme Grubu-Fatura-Satıcı Bazında Takip
 • Ürün Kullanım Tarihçesi Görebilme
 • Barkod Etiketi Basabilme
 • Taşınabilir Barkod
 • Terminal İle Sayım
 • Zimmet Takibi
 • Garanti – Servis Ve Bakım Anlaşmalarının Takibi
 • Arıza Ve Tamir Takibi
 •  Kayıp Ve Zayii Takibi
 •  Amortisman Takibi
 •  Yeniden Değerlendirme
 •  Web ’de Konsolidasyon

Elektra Muhasebe Programı ile işlemlerin tüm ön muhasebe kayıtları ve genel muhasebe kayıtları tutulabilmektedir. Ön muhasebe de Cari, Kasa, Banka, Gelir Gider kartlar, Serbest Meslek Makbuzunun yan sıra Stok, Satın alma, Ürün, Reçete, Üretim, Sayım, irsaliye ve Fatura, Cari işlem girişi, Çek Modülü bulunmaktadır. Genel muhasebe de ise Hesap Plan, Masraf Merkezi Tanmlar, Muhasebe Fişleri, Ba-Bs Formlar, Mizan, Muavin, Yaşlandırma Raporu, Mutabakat formu, Mali Tablolar ve Resmi Defterler, Bütçe lemleri, Gelir ve Gider Analizleri bulunmaktadır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM e-FATURA, e-ARŞİV ve e-DEFTER İLE BAŞLAR

Hastanenizin “Dijital Dönüşüm” sürecinizi ETS ve Turkcell işbirliği ile yönetebilirsiniz.

e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv modülümüz ile finansal operasyonlarınızı yasaya uygun olarak kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz

HANGİ SAĞLIK KURULUŞLARI e-FATURA KAPSAMINDADIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” kapsamına Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları ve benzeri) de alındı.

Buna göre, söz konusu kuruluşlar 1 Temmuz’dan itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçecek.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020’den itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin lirayı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin lirayı) aşması halinde, söz konusu faturaların istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenecek.

Söz konusu faturaların istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere cezai hüküm uygulanacak.

GENEL ÖZELLİKLER:

Çok Görevli Çalışma: Eş zamanlı olarak birçok ekran açarak işlem yapabilir, istediğiniz ekrana döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. (Fatura keserken muhasebe fişine bakmak  veya carileri listesi açıkken stok kartına gidebilmek gibi.)

Çok Şubeli Çalışma: Kullancılara birden çok şubede çalışabilme olanağı sağlandı. Aynı şekilde açılan kartlar sadece istenilen şubelerde ortak kullanıma açılabiliyor diğerlerinden ise ulaşılamıyor. Tüm raporlar ve analizler istenilen şube ve şubelerin verileri birleştirilerek konsolide alınabiliyor. Deiğişik lokasyonlarda bulunan otel ve hastane zincirleri için ideal bir merkezi muhasebe sistemi.

Bütçe Modülü: Tüm gelir ve gider” hesaplarının her şube için 12 ay boyunca TL ve Dövizli olarak bütçe rakamlarının girişinin yapıldığı bir “Hızlı Bütçe Giriş Formu” eklendi.  Bu girilen bütçe rakamlar ile gerçekleşen rakamların birbirleriyle karşılaştırıldı. Gelir Gider Tablosu raporlar eklendi. Bu raporlar hem grafiklerle bilgi vermekte, hem de Bütçe ile Gerçekleşen rakamlar arasındaki yüzde olarak sapma oranların, hem de aradaki farkı rakam olarak vermektedir.İşletmedeki Masraf Merkezleri bazında bu raporlar daha ayrıntılı olarak alınabilmektedir.

Satın Alma Modülü: Departman talep girişi ile başlayarak, depo onayı, satın alma onayı, muhasebe ve genel müdür onaylar ile yetkilere göre çalışan oldukça geniş kapsamlı bir satın alma modülü eklendi. Satın alma talebi yapılan stokların tüm geçmiş alımlar aynı ekrandan kolayca ulaşılabilmektedir. Teklif alınacak firmalar kolayca seçilir, programda otomatik olarak hazrlanan “Teklif İsteme Formu” nu da firmalara program içinden direk olarak fakslanabilir veya mail olarak gönderilebilir. Gelen teklifler programa firma firma girilip teklifleri karşılaştıran “Satın alma Tablosu” çıktılar alınmaktadır. Her bir stok kaleminin hangi firmadan alınacağı belirlendikten sonra her bir firmaya gönderilecek olan “Sipariş Formu” çıktılar program içinden hazırlanıp direk olarak fakslanabilir veya mail olarak gönderilebilir. İlgili satın alma talebine ait stoklar işletmeye geldiğinde, gelen fatura sistemde “Siparişten Çağrı” komutu ile ilgili talep bulunarak siparişten direk olarak oluşturulmaktadr. Bu sayede gelen stokların miktarlar ve birim fiyatlar da stoklar işletmeye gelir gelmez sipariş edilen miktar ve fiyatlarla tutarlı olup olmadığı da bu modül aracılığıyla kontrol edilmiş olmaktadr.

Kar Zarar Modülü: İstenen tarih aralığındaki işletmenizin toplam gelirini, toplam giderini ve Kar/Zarar rakamını raporda görürken, aynı zamanda raporda sütunlar halinde de işletmenizdeki masraf merkezlerini de ayrı ayrı kar zararlarınızı göstermektedir. Program hem özet hem de ayrıntılı olmak üzere 2 ayrı rapor vermektedir.

Finansal Planlama Modülü: Eski versiyonda ödeme ve tahsilat planlama olarak bilinen finans planlama yeni versiyonda tamamen yeniden geliştirildi. Finans planlama sayesinde gelecekte yapılacak işlemler sisteme önceden girilerek ileri bir tarihteki durum analizini yapabilmek, istenirse ekstreleri planlama ile birlikte görebilmek, günü geldiğinde tekrar işlemi girmeden gerçeğe dönüştürmek mümkün.  Finansal planlama, patron ve yöneticiler için uzaktan cep telefonu veya PDA ile inceleyip onaylayabilecekleri bir web ara yüzüne de sahip.

Stok Sayım: Stok sayım ve maliyet analizi eskisine göre çok daha efektif ve kolay yapılabiliyor. Raporlar yeniden düzenlendi. Sayım entegrasyonu maliyet merkezli yapılabiliyor. Geliştirilen Reçete ve Üretim sistemi ile reçete içinde reçete kullanım, kullanlan cihaz ve yöntemlere göre değişen reçete içeriği, ürün için birden fazla reçetelendirme yeteneği,  reçete için özel birim tanımlayabilme, reçetede olmayan sabit giderlerin (kira, elektrik, su vb.) maliyete dahil edilmesi sağlandı.

Yaşlandırma: Yaşlandırma aralıklar 6’dan 152’e çıkarılırken kullanıcı tarafında her aralığın süresinin belirlenebilmesi sağlandı. Geriye dönük olarak işlemleri yaşlandırarak gecikmeler hesaplanırken ileri tarihli vadesine göre ödeme tablosu da eklendi. Yaşlandırmaya geciken ödemelerin ortalama gecikmesi ve hesap kartlarında belirlenen aidat faizine oranına göre gecikmeden kaynaklanan faizlerin hesaplanması sağlandı.

Masraf Merkez: Yapılan tüm işlemlere masraf merkezi seçebilme şansı eklendi; entegrasyonda masraf merkezli muhasebe fişleri oluşmakta ve gelir gider analizleri artık hem hesaplar hem de masraf merkezleri bazında incelenebilmekte.

Gelişmiş Loglama: Kullanıcı gruplar tanımlayarak yetkilendirme çok daha pratik bir şekilde yapılırken eskisine göre çok daha detaylı hale getirilmiş. Kullancı bazında istenilen menülerin gizlenebilmesi, kullancıların bir kontrol panelinden login log-out’larının izlenmesi,  istenilen raporların yetkiye bağlanabilmesi bu özelliklerinden sadece bir kaçı.

Yenilenen Veri Yapısı: İlişkisel veri tabanı, bozulmaya veya tutarsız işlem yapmaya izin vermeyecek şekilde yeniden dizayn edildi. Tablolar arası tüm ilişkileri MSQL constraintleri ile kuran V3, kullancıların veri bütünlüğünü bozacak bir işlem yapmasını engelliyor. Tablolar arası ilişkileri en verimli şekilde kullanan aktif indeksleme sistemine sahip.  Tüm sorgulama yapısı (views)  en yüksek performans sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek özellikle büyük veri tabanlarında çok daha yüksek hız ve kolay raporlama sağlıyor.

Raporlama Güncellemeler: Mizan, Mutabakat, BaBs formlar dahil sistemdeki tüm raporlar talyabilisim ftp sitesinden yetki dahilinde güncellenebiliyor. Bir rapora ait yeni bir format çıktığında veya raporun orijinal halini tekrar sisteminize yüklemek istediğinizde ilgili ekranlardaki “Güncelle” komutu ile raporu sisteminize otomatik olarak yükleyebiliyorsunuz.

Medisoft personel programı özellikle hastanelerin insan kaynakları için geliştirilmiş bir yazılım olup, sağlık işletmelerinin ihtiyacı olan birçok ek özelliğe ve üstünlüğe sahiptir.
Medisoft İnsan Kaynakları Programı’nın belli başlı özellikleri ve avantajları:
 • Kullanımı, öğrenimi ve eğitimi çok kolaydır.
 • İstenilen raporlar, çıktılar ve resmi formlar kolayca hazırlanır,varolanlar isteğe göre kolayca değiştirilir ve düzenlenir.
 • Tanımlar kısmı çok esnek olup değişik mesai, ek ve kesintiler tanımlanır, bunların yerli, yabancı, sürekli veya geçici elamanlar için farklı bordro tipleri yaratılarak değişik kesinti ve primleri hesaplatılabilir.
 • Hastane personel istihdam ve planlama bütçelemesi yapabilir.
 • Hastanenin eski personelinin veya önceki iş başvuru havuzunun tutulmasını sağlar ve yeni eleman alırken bu arşivleri verimli bir şekilde kullanır.
 • Hastane personelinin organizasyonu ve yönetiminde çok önemli fonksiyonlar sağlar:
 • Shift, organizasyonlar departmanlar tarafından elektronik ortamda yapılır; personel devam takip sistemi ve puantaj sisteminde bundan faydalanır.
 • Personel servis ve lojman düzeni sağlanır.
 • Personel eğitim organizasyonlarında yardımcı olur, eğitim bilgilerini tutar.
 • Personel izin durumlarını tutar.
 • Personel uyarı ve ihtar formlarını hazırlar; listelerini tutar.
 • Resimli personel kartı basar; bunları giriş çıkışta personel devam takip sistemi ile entegre kullanır.
 • Personel maaş ödemeleri banka ile online yapar.
 • Web sitesindeki iş başvuru formları ile entegre çalışabilir.
 
 
 
Programdan Bölümler
TANIMLAR
 • Firma Kartları Birden fazla firmanın personel işlemleri takip edilebilir.
 • Departman Kartları Her bir departman ayrı ayrı tanımlanabilir
 • Unvan ve Bütçe Değerleri Her bir departman için ay ay personel sayısı ve maaş toplamları belirtilerek bütçe dağılım tablosu oluşturulabilir.
 • Personel Yolcu Servisleri
 • Aylık Parametreler Her ay için ayrı parametreler tanımlanarak bordro oluşturulabilir, böylece önceki ayların bordrolar sorunsuzca kontrol edilebilir.
 • Bordo Tipleri
 • Çalışma şekilleri
 • Sosyal Yardımlar
 • Mesai Tanımları Mesai zaman ve parametreleri tanımlanarak hakedişin formülasyonu kolayca oluşturulabilir.
 • Ek ve Kesinti tanımlar
 • KUR ten Ayrılış Nedenleri
 
SİCİL KARTLARI:
 • Çalışanlar Listesi:Aktif çalışan personelin sicil, mali ve özlük bilgileri eklenip düzeltilir.
 • Eski Çalışanlar Listesi: İşten ayrılan personelin sicil, mali, özlük bilgileri ayrı bir form olarak takipe edilmektedir.
 • Personel Uyarı ve İhtar Listesi
 • Vergi İndirim Listesi
 • Shift Zamanları
 • Haftalık Çalışma Programları
 • Ders Programları
 • Personel Eğitim Organizasyonları
 • Personel Eğitim Listesi
 • Banka Otomatik Ödeme Talimatı Hazırlama

medisoft detaylı pacs ekranları

Medisoft pacs genel ekran görüntüsü

MediPACS DICOM Görüntü Paylaşım ve Arşiv Programı

insan vücudunun çeşitli bölgelerini X-ray ısınları ve ses dalgaları ile tarama, renkli kameralarla ve diğer özel  mikro kameralarla görüntüleme esaslarına göre çalışan görüntüleme sistemlerinden alınan görüntülerin dijital ortamda arşivleme ve paylaşım sistemidir. Aynı zamanda Medisoft Hastane Otomasyonu’nun «Tele Radyoloji Sistemi Modülü (TRS)» ile radyoloji görüntüleri Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olarak ilgili veri merkezlerine sorunsuz gönderebilmektedir


 

 

Medisoft PACS ile Görüntüleme Maliyetlerinizi Düşürün

Film ve Film Banyo Masrafının kalkması
Tıbbi görüntüleme yapılan cihazların görüntüleri genellikle “Medikal Film”lere basılmaktadır. Medisoft PACS sayesinde medikal film tamamen ortadan kalkacağından, film masrafı ve film banyo masrafı ortadan kalkacak, film banyo makinesine gerek kalmayacak, film banyosu için harcanan kaynak, zaman ve işgücünden tasarruf edilecektir.

Hastaya ilişkin tüm verilerin saklanabilmesi
Bazı tıbbi alanlarda medikal görüntüler ya hiç kaydedilmemekte ya da cihazın özelliğine bağlı olarak üzerinde bulunan video recorder aracılığı ile video kasetlere kayıt yapılmakta veya video printerden tek kare olarak çıktı alınmaktadır. Oysa Medisoft PACS sayesinde hasta görüntüleri bir bilgisayar veritabanına hasta bilgileri ile ilişkilendirilerek DICOM formatında dijital olarak kaydedilecek ve istendiğinde bu görüntülere kısa sürede ulaşılabilecek. Video recorder ve video printer cihazlarına gerek kalmayacak, video kasetten ve özel termal kağıttan tasarruf sağlanacaktır.
Hastanın medikal görüntüleri bir veri tabanında tutulacağından gelişlerinde, önceki tıbbi durumuna ilişkin kayıtlara ayrıntılı ulaşılacak ve tıbbi tedavi daha sağlıklı yapılabilecektir.

MEDİSOFT APP – GİRİŞ VE KAYIT

Medisoft App ile, Medisoft’da en çok gerçekleştirdiğiniz  işlemleri  rahatlıkla mobil cihazınızdan da yapabileceksiniz;

 • Hekimlik Hizmetleri
 • Hemşirelik Hizmetleri
 • Yönetimsel Raporlamalar
 • Çağrı Merkezi – Randevu Hizmetleri
 • Elektronik Order
 • Hasta Takibi

Teletıp Sistemi

Radyolojik tetkiklere ait görüntülere 7×24 web ortamında erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir.

Gönderici hastanenin iş istasyonlarında biriken ya da arşiv sisteminden alınan medikal görüntüler, Sağlık Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndaki Tele-Tıp Merkezi’ne DICOM 3 formatında iletilmektedir. Alıcı hastanedeki konsültasyon hekim ya da radyolog, bilgisayarına düşen medikal görüntülerle ilgili işlemleri ve raporlamaları yaparak gönderici hastaneye Tele-Tıp Merkezi üzerinden yeniden gönderim yapabilmektedir.

Teletıp Sistemi , Teletıp Programı

Sağlık kurumlarının, 1 Ağustos 2018 tarihine kadar, dışarıdan görüntüleme hizmeti satın alıyor olsalar dahi, bu hizmeti faturalandırılabilmeleri için kendi

PACS sistemlerini

kurmaları,   Teletıp ve Teleradyoloji  sistemine entegre atmeleri gerekmektedir. Sağlık kurumlarının, ISO 15504 SPICE II belgesine sahip ve Sağlık Bakanlığı’nın kayıt tescil sisteminde aktif firmalardan hizmet almaları, sistemin sorunsuz ve entegre çalışabilmesi büyük önem arz etmektedir.

Medisoft Hastane Otomasyonu’nun Teletıp + TRS modülü, MR ve BT gibi görüntülerin Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi, Medula’ya hastane tarafından gönderilen hizmet kaydı (fatura) ile kontrol edilmesi ve tam entegrasyon halinde ödemenin sorunsuz alınabilmesini sağlamak üzere kurgulanmıştır.

MediWeb Online Randevu ve Laboratuvar Sonuç Programı, Medisoft Hastane Otomasyonu’nun web tabanlı ara yüzüdür, hastaların kendileri ile ilgili tüm işlemlere internet üzerinden ulaşmalarını ve bazı işlemleri yapabilmelerini sağlar.
 
 
MediWeb sayesinde hastalar aşağıdaki işlemleri kendilerine özel şifreyle güven içerisinde yaparlar :
 • e-Kayıt        :İlk defa başvuruyorsa kendi kimlik ve adres bilgilerini vererek kaydını yaptırır.
 • e-Randevu :Hem geçmiş hem de gelecek için önceden alınan randevularına bakılabilir, yeni randevu alınabilir.
 • e-Tetkik      :Laboratuvar ve tetkik sonuçlarını, laboratuvar bilgi sistemi aracılığıyla görüntüleyebilir ve çıktısını alır.
 • e-Recete    :Verilmiş reçetelere ve kullanım bilgisine ulaşabilirler.
 • e-Muayene:Muayene tanı sonuçlarını ve tedavi bilgilerini alırlar.
 • e-Ameliyat :Yapılmış olan ameliyatları görebilirler.
 • e-Hesap     :Yapılmış olan tüm işlemlerin maliyetlerine ve ödeme bilgilerine ulaşabilirler.
 • e-CRM         :Yapılmış olan işlemler, doktorlar ve bölümler ile ilgili öneri şikayet ve memnuniyetlerini dile getirebilirler.

 

 

 

 
BORDROLAR
 • E-BİLDİRGE
 • E-Bildirge Parametreleri :
  – Parametreleri Otomatik Oluştur
  – Belge Türleri
  – Eksik Gün Nedenleri
  – İşten Çıkarılış Nedenleri
  – Sigortalının Tabi Olduğu Kanunlar
  – Firma Zorunlu Bilgileri
  – E-Bildirge Bilgilerini Giriş
  – E-Bildirge Listesi
 
DÖVİZ
 • Döviz Tanımları
 • Günlük Kur Girişi
 • Döviz Bozdurma
 • RAPORLAR
 
Firma Raporları
 •  Firma Listesi
 •  Firma Departman Listesi
 
Sicil Raporları
 • Personel Listesi
 • Personel Adres Listesi
 • Personel Maaş Bilgileri
 • Personel İzin hak ediş
 • Personel Doğum Günü Raporu
 • Personel Kan Grubu Listesi
 • Personel Servis Listesi
 • Personel Unvan ve Bütçe
 
Bildirgeler
 • Personel E-Bildirge Kodlar
 
Bordro Raporlar
 • Hesap Pusulası
 • Puantaj Tablosu
 • Toplu Bordo
 • Aylık İcmal Raporu
 
Personel Maliyet Tablosu
Resmi Formlar
 • SSK Formle Giriş Bildirgesi

– Sigorta Kolu Tercih Bildirimi (Emekli işe giriş)
– Aylık SSK Bildirgesi
– Eksik Gün Bildirim Listesi

 • Çalışma Bakanlığı
– Personel e-Giriş Bildirgesi (Ek-1)
– Personel İşten Çıkış Bildirgesi (Ek-2)
 •  Türkiye İş Kurumu
– İşten Ayrılış Bildirgesi (IAB)
– Aylık Gücü Çizelgesi
 • Emniyet Müdürlüğü
  – Çalışanlara Ait Kimlik Bildirimi
 
Banka Otomatik Ödeme Talimatları
– Personel Banka Hesap Bilgileri Listesi
– Personel Maaş Ödeme Listesi
 
Döviz Raporları
– Döviz Listesi
– Günlük Kur Listesi
– Tarihlere Göre Kur Listesi
 
Diğer Raporlar

 

Medisoft Operasyon Yönetim Programı (OPEX) ile tesis içerisindeki tüm iş, görev, sorun, mesaj, karar ve duyuruların kaydedilip takibinin yapıldığı bir çağrı kayıt ve operasyon kontrol ve yönetim sistemidir.Ortaya çıkan sorunlar, arıza ve şikayetler, periyodik yapılması gereken işler veya yönetim tarafından belirlenen görevler ilgili birim veya operasyon kontrol merkezi aracılığı ile sisteme kaydedilir. Detaylı bilgi ve demo talepleriniz için bölge ofislerimizden biriyle bağlantıya geçebilirsiniz.

Medisoft Hastane Operasyon Yönetim Programı (OPEX)
Medisoft Hastane Operasyon Yönetim Programı (OPEX)
Opex Hastane CRM ile;
 • Hastaneye gelen  tüm şikayet ve talebe email ve sms yoluyla cevap verilir.
 • Hastanedeki tüm cihazlar karekod ve barkod etiketleriyle sisteme kaydedilir.
 • Cihaz kalibrasyonları, sayaç değerleri vb. ölçümler için formlar oluşturabilir.
 • 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Kalite Sistemi için gerekli olan bilgi ve rapor desteği sağlanabilir.
 • Bulut teknolojisiyle sisteme her cihazdan ulaşılabilir.
 • Akıllı telefon ve tabletlerlerden iş takibi yapılabilir.
 • Hastane içerisindeki cihazların arıza takipleri, servis bakım süreleri sistem üzerinden takip edilebilir.
 • Hasta / çalışan memnuniyeti anketleri yapılabilir rapor alınabilir.

Çağrı Yönetimi ile İş Akışını Hızlandırın

Hastaneye gelen sorun ve taleplerin izlenmesi ve en hızlı şekilde yerine getirilmesi için Çağrı Yönetim Sistemi kullanılır. Gelen her sorun ve talep, Çağrı Yönetim Sistemine kaydedilerek ilgili kişiye cevaplaması veya sorunu gidermesi için email ve sms yoluyla aktarılır. İş tamamlanıncaya kadar olan tüm süreç sistem üzerinden takip edilir. İşin beklenen sürede bitmemesi halinde ilgili yöneticilere uyarı mailleri gönderilir

medisoft hastane operasyon yönetimi iş akış programı

 
 
Cihazlarınız Opex ile Kayıt Altında
Hastane içindeki tüm cihazlar karekod veya barkod etiketleri ile etiketlenerek sisteme kaydedilir. Etiketler mobil cihazlar ile okutulduğunda son verdiği arıza, yapılan bakım işlemi ve cihazın kime zimmetli olduğu kolayca öğrenilir.
 
Ölçüm Formlarını Sistemden Alın
Cihaz kalibrasyonları, sayaç değerleri vb periyodik olarak yapılması gereken ölçümler için formlar oluşturulabilir, formda istenen bilgiler mobil cihazlar ile kolayca girilebilir.
 
Periyodik İşleri Opex Takip Etsin
Hastane içinde yapılması gereken periyodik işler, cihaz bakımları ve servis işlemleri kolayca tanımlanır. Tanımlanan işler günü geldiğinde sorumlu birim veya görevliye otomatik olarak iş emri oluşturur ve tamamlanana kadarki süreçleri takip edilir.
 
Sistemi Mobil Cihazlardan Kullanın
Opex, mobil cihazlar için optimize edilmiş arayüzlere sahiptir. Bu sayede İOS, Android işletim sistemli cep telefonu ve tabletlerden kullanılabilir. Mobil olarak girilen talep ve şikâyetler otomatik olarak ilgili birimlerin iş listesine düşer; böylelikle talep/sorun/şikayet yönetim süreçlerinin hızlı ve kesintisiz yürütülmesi sağlanmış olur.
Medisoft OPEX Mobil uygulama
Medisoft OPEX Mobil Arayüz
Anket Yönetimi ile Doğru ve Hızlı Geri Bildirim Alın
istenen sorular sisteme tanımlanarak hasta/çalışan memnuniyeti anketler ile sorgulanabilir. Anketler puan, ortalama vb yöntemlere göre raporlanabilir; yıl, ay bazında memnuniyet oranları karşılaştırılabilir. Anket istatistikleri ve yorum özetlerine ait raporlar, beklenti ve isteklerin değerlendirilmesi için temel verileri sağlar.
Medisoft OPEX Online Hasta Anketi
Medisoft OPEX Online Hasta Anketi
Medisoft OPEX Hasta Anketi
Medisoft OPEX Online Hasta Anketi
Arıza Takibini Kolayca Yapın
Hastane içinde kullanılan cihaz ve bilgisayarlar ile ilgili arızalı sisteme kaydedilir, iş akışı tanımları ile sorumlu birim ve kişilere otomatik bildirilir. Servis firması ile yapılan sözleşmeler girilebilir, bakım periyodları kontrol edilir, cihazın verdiği tüm arızalar ve servis firmasının yaptığı işlemler takip edilir.
 
10002 Kalite Belgesini Kolayca Alın
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Kalite sistemi için gerekli olan bilgi ve rapor desteğini sağlar. Şikayet ve çağrı bildirimleri sisteme kayıt edildiğinde şikayet sahibine eposta ve sms yoluyla “şikayetinin alındığı, değerlendirilip hızla dönüleceği” konusunda otomatik bilgilendirme mesajı gönderilir. Şikayetin giderilmesi süreci boyunca ve şikayet konusundaki işlem tamamlanınca yine şikayet sahibi sms ve eposta ile bilgilendirilir.
 
 
Bulut Teknolojisi
Bulut mimarisine uygun geliştirilen sisteme internet tarayıcısı üzerinden her cihazdan ulaşılabilir. Her bilgisayara veya mobil cihaza yüklemek zorunda kalmadan web üzerinden rahatlıkla kullanılır. Bulut teknolojisi kullanıldığından oldukça güvenli ve hızlıdır.
Medisoft Teknik Servis ve Cihaz Programı (OPEX), Web Tabanlı Operasyon Yönetim Sistemi ile Her Zaman Bir Adım Önde Olun

Medisoft Hastane Otomasyonu ile entegre çalışan Medisoft OPEX Teknik Servis ve Cihaz Bakım Programı sayesinde;

 • Cihazlarınızı Kaydedebilirsiniz
 • Periyodik Bakımları Tanımlayabilirsiniz
 • Servis Sözleşmelerini Takip edebilirsiniz
 • Arızaları Yönetebilirsiniz

Medisoft OPEX ile Hastanenindeki Tüm Cihazlar Sizin Kontrolünüzde Olsun

Sorumlu olduğunuz tüm cihazları kaydedin, bilgileri elinizin altında olsun
 • Liste Oluşturarak cihaz takibi yapabilirsiniz
 • Cihaz Resimlerini Kartlarına Ekleyebilirsiniz
 • Kullanma Kılavuzları ve Bakım Talimatlarını Sisteme Yükleyebilirsiniz
 • Servis Sözleşme ve Garanti Bitiş Tarihlerini Kontrol Edebilirsiniz
 
medisoft hastane otomasyonu barkodlu takip

Medisoft OPEX ile Barkodlu Cihaz Takibi

 • Cihazlarınızı barkod veya karekod ile etiketleyebilirsiniz
 • Medisoft Hastane Bilgi Sistemi ile entegre çalışan Medisoft OPEX mobil uygulaması ile okuttuğunuz etiket size cihazın son arızasını, kalibrasyon değerlerini, bakım ve servis bilgilerini gösterir.
 • Ayrıca cihazın hangi görevliye zimmetlendiğini ve bulunması gereken konumu öğrenebilirsiniz
 
 
 

Teknik Servis İş İzleme

Tüm arıza, bakım ve servis işlemlerini bir ekrandan takip edin.

 

Medisoft OPEX Mobil Uygulama

Tüm arıza, bakım ve servis işlemlerini mobil uygulamadan takip edin.

 • Bildirilen arızaları, iş, bakım ve servis bildirimlerini akıllı cep telefonunuz veya tabletten izleyebilirsiniz.
 • Arızaları tamamladığınızı veya işleme aldığınızı bildirebilirsiniz– Yine mobil uygulama üzerinden gördüğünüz bir arızayı girebilirsiniz.
 
 

Bu Soruların Cevaplarını Hemen Almak İster Misiniz?

 • En çok hangi konularda şikayet alıyoruz?
 • Hangi konulardaki işler için zaman harcıyoruz?
 • Hangi dönemlerde hangi konularda şikayetler artıyor?
 • Hangi cihazlar neden sık sık arızalanıyor?
 • Hangi alanlardan devamlı arıza bildiriliyor?
 • Hangi birimlerin iş/ zaman performansı yüksek?
 • Hangi işleri zamanında tamamlıyoruz?
 
medisoft opex crm teknik servis
 •  
 • Medisoft Light Muayenehane ve Tıp Merkezleri Çözümü tamamen klinikler ve dal hastaneleri için özel hazırlanmış kapsamlı bir hasta takip programıdır.
 • Esnek yapısı sayesinde yazılımsal çözümlere gerek kalmadan işletmenin yapısına uyum sağlar.
 • Medikal verilerin tutulmasının yanı sıra, kurumdan ve hastadan gelir raporlarının alınması sağlamıştır. Gelirleri bölüm – doktor – kurum vb. kriterlere göre görüntülemeniz mümkündür (kurum bazında; Gelir Raporları, doktor bazında; Performans Raporu, Günlük Yönetim Raporu vb.).
 • Masraflar işlem bazında tanımlanabilmekte ve bu sayede gelirlerin ve masrafların ayrıştırılması ve dosya bazlı gelir – gider takibi yapılabilmektedir. Bu takibin, genel gelir – gider olarak yapılması da mümkündür.
 • SGK Faturalarını sistemden kesilebilir, gelen ödemeleri, kesintileri ve hasta katılım payı bilgilerini sisteme yansıtılabilir bu sayede işletmenin reel kurum gelirleri görülebilmektedir.
 • Anlık olarak, borçlu hasta ve kurum bilgilerine ulaşılabilmektedir.
 • Medikal kayıtların yanı sıra muhasebe yönetimi ETS modülü ile sağlanabilmektedir. ETS entegrasyonu opsiyonel olup, ön muhasebe ve resmi muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlar.
 • ETS Entegrasyonu ile stok takibi yapılabilmektedir. Böylelikle ilaç – malzeme kullanımlarını; kurum – bölüm – hasta bazında inceleyebilir, depo bazlı yapılacak olan sayımlarla stok analizlerinizin takibini yapabilirsiniz.
 • Detaylı kurum antlaşmaları (hizmet, hizmet grubu, tıbbi gaz, kesi türü ve özel sigortalı hastaya SGK Faturası düzenleyebilmeyi sağlayan 2’li kurum antlaşması) takibine olanak sağlamaktadır.
 • SGK, Medula V3 web servisine tanımlanan işlem kriterlerine göre hatasız bilgi gönderimi sağlamaktadır.
 • Medisoft Light, Sağlık.NET entegrasyonuna sahiptir. Toplamda 17 veri setinin gönderimleri başarı ile yapılabilmektedir.
 • Opsiyonel olan ETS’nin kullanılması ile ITS – İlaç Takip Sistemi entegrasyonu sağlanmaktadır.
 •  
 • Çok şubeli işletmeler için merkezi yönetim modülü bulunmaktadır.
 • Detaylı Log Kayıtlarını (Kayıt bazında saat ip bilgisi ile beraber ilk kaydeden, değişiklik yapan ve değiştirilen bilginin önceki ve sonraki  değeri) izlemektedir.
 • Laboratuvar ve Radyoloji sonuçlarının sisteme girişine ve Doktor Muayene Ekranlarından görüntülenmesine olanak sağlamaktadır.
 • Opsiyonel olarak Online Randevu ve Online Tetkik modülleri vardır.
 • Kardiyoloji, Göz, Kadın Doğum, Çocuk, FTR, Diyaliz, Diş Branş Kartları ve Özel Tasarlanabilir Doktor Muayene Kartı bulunur.
 • Kurum içi duyurularınızı Medisoft Light üzerinden yapabilir ve kurum içi yazışmalar için mesaj ekranını kullanabilirsiniz.
 • Medisoft Light Halkla İlişkiler faaliyetlerinizde en büyük yardımcınızdır. Doğum günü listesi, istek ve şikayetleri, hasta arama takibi, VIP hasta takibi gibi tüm faaliyetlerinizi Medisoft Light üzerinden yapabilirsiniz.
 • Opsiyonel olarak randevu alan ve doğum günü olan hastalarınıza toplu SMS gönderebilirsiniz.
 • Kurumunuz bazında ihtiyaç duyduğunuz ve kriterlerini sizin belirleyeceği, raporlar sisteminize eklenebilir. Ayrıca, sistemden alınan tüm raporların formatları xml, xls, pdf, vb. formatlarda kayıt edebilmeniz için gerekli düzenlemeler bulunmaktadır.
 
 
Medisoft Light Nedir? 
Medisoft Hastane Otomasyon Sistemi’nin bir alt versiyonu olan Medisoft Light ürünü kliniklerde ve dal hastanelerine özel üretilmiştir.
 

Medisoft Light ile Randevu – Hasta Kabul – Muayene – Laboratuvar – Uygulamalar – Hasta Dosyası Oluşturma – Hasta Hesabını Kayıt Altına Alma – Kurum Faturalama Süreçlerinin Yönetimi – Sağlık.NET Gönderimi – Detaylı Yönetim Raporları verilebilmektedir.